داروهای ضدافسردگی
داروهای ضد افسردگی
2016-06-28
درمان اعتیاد با هیپنوتیزم درمانی
درمان اعتیاد با هیپنوتیزم درمانی
2016-06-28
وسواس و هیپنوتراپی

وسواس و هیپنوتراپی

وسواس و اثرات هیپنوتیزم درمانی

گذشت زمان درمان وسواس مشکل تر می شود.افراد وسواسی علی رغم آگاهی از اشتباه بودن رفتار خود ، گمان می کنند که رفع اضطراب و استرس آنها با انجام رفتارهای وسواسی ممکن می شود . یکی از اساتید دانشگاه در این باره اظهار میدارد : افکار وسواسی به کلمات ، عقاید و باورهای ناخوشایندی اطلاق می شود که ممکن با رفتارهای پرخاشگرانه نیزهمراه باشد .

وسواس دارای دو بخش است یک بخش آن اجبار است یعنی احساس ، فکر ، تصویر، حالت و اجبار درونی برای انجام کاری که در این حالت تا فرد رفتار مورد نظر خود را انجام ندهد اضطرابش فروکش نمی کند . بخش دیگر فکر وسواسی است که جنبه اجبار ندارد مانند پرخاشگری و مسائل جنسی که این نوع وسواس بسیار آزار دهنده است .

احتمال بروز وسواس برای هر کسی در طول عمرش حدود دو تا سه درصد می باشد. بروز وسواس در سنین کودکی نیز امکان پذیر است .و البته شیوع وسواس در مردان و زنان مساوی است .

در تمام بیماری های روانی معمولاً ژنتیک و عملکرد مربوط به مغز تاثیر گدار می باشندکه البته تربیت خانواده و مسائل محیطی و استرس ها نیز در این میان نقش مهمی دارند . در ۵ تا ۷ درصد خانواده هبیماری وسواس عامل زنتیکی دارد و در دو قلوها این درصد بیشتر است .

در تحقیقات انجام شده بر روی مغز مثل MRI از افراد وسواسی نشانه های افسردگی دیده شده است.در مغز افراد سالم مدارهائی وجود دارد که برخی افکار و پالسها را مهار می کند ، اما در افرادی که وسواس دارند این مدارها کارائی ندارد و فرد مجبور به تکرار اعمال خود می شوند .

هرچه رفتار عادتی بیشتر ادامه پیدا کند در مان آن نیز سخت تر خواهد شد. اگر بیمارانی که دارای وسواس هستند زودتر به پزشک مراجعه نمایند درمان آنها راحت تر خواهد بود . در درمان وسواس دو روش درمان یکی داروئی و دیگری درمان غیر داروئی می باشد که درمان های غیر داروئی نیز به دو روش رفتار درمانی و شناخت درمانی تقسیم می شوند . در رفتار درمانی فرد به شکل واقعی یا خیالی با موضوعی که به آن احساس خوشایندی ندارد مواجه میگردد و سپس از طریق ریلکسیشن و هیپنوتیزم درمانیهیپنوتراپی ) و کاهش اضطراب و استرس فرد و با تکرار این روش درمان انجام می گیرئ . در بسیاری از مواقع بیشتر از بیماری ، حس ناخوشایندی که ناشی از بیماری وسواس می باشد فرد را می آزارد .

برخی از اختلالات وسواسی مانند اجبار در شستشو و یا کندن مو ،باعث درگیر نمودن فرد را با بیماری های جسمی می شود و گاهی اوقات نیز بیماری وسواس زندگی زناشوئی ، اقتصادی و اجتماعی را تهدید مینمایید .

ضربه ای که بیماری وسواس بر عملکرد فرد وارد می کند ممکن است از اسکیزوفرنی که از شدیدترین بیماری های روانی است نیز شدیدتر باشد. بیماری وسواس می تواند علامتی از وجود بیماری دیگر باشد، بنابر این حتماً باید روانشناس و یا روانپزشک بیمار را معاینه کنند تا بیماری که سبب بروز بیماری وسواس شده است رامعالجه نماید که این خود باعث درمان وسواس نیز خواهد شد .