علت کابوس های شبانه چیست؟

اعتماد به نفس کاذب
اعتماد به نفس کاذب چیست؟
۱۳۹۶-۰۲-۲۱
علائم اسکیزوفرنی
اسکیزوفرنی و خودکشی
۱۳۹۶-۰۲-۲۸
کابوس های شبانه

کابوس های شبانه

زمانی که وحشت زده از خواب می پرید، مطمئنا برمی گردد به اینکه یک کابوس نگران کننده دیده اید. شاید هم فکر کنید که فقط بزرگسالان هستند که چنین کابوس های شبانه ای دارند. اما با همه این ها آیا بزرگسالان برای این هستند که فقط کابوس ببینند؟

در حالی که این کابوس های شبانه هم بین بچه ها نیز رایج می باشد، به گفته روانپزشک غیر از آن یکی از هر دو فرد بزرگسال کابوس می بیند. بین ۲% و ۸% از جمعیت افراد بزرگسال گرفتار کابوس های شبانه هستند.

آیا کابوس هایی که می بینید بخاطر استرس زیادیست که دارید؟ آیا مرتبا مزاحم خوابتان می شوند؟ اگر این طور است، مهم این است که تعیین کنید علت کابوس های شبانه تان چیست. سپس تغییراتی برای چنین اتفاقی در نظر بگیرید.

حال کابوس های شبانه واقعا چه چیزی هستند؟

با مراجعه به روانپزشک و یک مشاوره از کابوس هایتان می گویید. روانپزشک در جواب می گوید که کابوس ها خیلی واضح هستند، رویاهای نگران کننده ای که باعث می شوند فرد از خواب عمیقی بپرد. اغلب هم بخاطر چنین اتفاقی تپش قلب نیز دارید. کابوس ها اغلب اوقات در طی مرحله REM خواب اتفاق می افتند. زمانی که بیشترین رویا در حال به وقوع پیوستن است. بخاطر اینکه دوره های REM خواب مرتبا طولانی تر می شوند، و ممکن است تجربه بیشترین کابوس ها را داشته باشید؛ خصوصا در اوایل ساعات صبح.

کابوس های شبانه

هر کابوس در هر فردی متفاوت است. گرچه کابوس های رایج مشترکی هست که اکثر افراد تجربه کرده اند. مثلا بسیاری از افراد بزرگسال کابوس هایشان مرتبط با این است که نمی توانند از خطر خیلی سریع فرار کنند یا اینکه از ارتفاع خیلی زیادی پرت می شوند. اگر از یک رویداد آسیب زایی فرار کرده ایدف مثلا یک حمله یا تصادف، ممکن است کابوس های مکرری در این باره تجربه کنید.

گرچه کابوس ها و وحشت های شبانه هر دو باعث می شوند که فرد با ترس بسیاری از خواب بپرد، البته آن ها فرق دارند. وحشت های شبانه کلا در اولین ساعات رفتن به خواب رخ می دهند. تجربه هیچ احساس یا رویایی ندارند، به خاطر همین است که افراد هیچ دلیلی برای از خواب پریدنشان ندارند.

چه چیزی منجر به چنین کابوس هایی در بزرگسالان می شود؟

کابوس های بزرگسالان خودبه خودی می باشد. اما می تواند به علت فاکتورهای مختلف یا اختلالات ریشه ای باشد. برخی هستند که بعد از حتی یک میان وعده آخر شبی کابوس می بینند، که متابولیسم را افزایش می دهد و سینگنال مغز را فعال تر می کند. خیلی از داروهایی هستند که فرکانس کابوس ها را مشخص می کنند. داروهایی هم هستند که فعالیت شیمیایی در مغز دارند، مثلا داروهای ضد افسردگی یا مواد مخدر، که اغلب هم کابوسهای شبانه را به دنبال دارند. داروهای غیر روانی، مثل داروهای فشار خون، هم می توانند منجر به کابوس در بزرگسالان شوند.

منبع : http://www.webmd.com

مطالب مرتبط :

منظور از بهداشت روانی چیست؟

استرس تان را مهار کنید!

بنویسید! و استرس خود را از بین ببرید!

میانگین امتیاز
0 از 5 ستاره. 0 رای.