مشاوره روانشناسی
آیا مشاوره روانشناسی کارساز است؟
2016-06-28
داروهای ضدافسردگی
داروهای ضد افسردگی
2016-06-28
روان‌درمانی اختلالات روانی

روان‌درمانی اختلالات روانی

روند درمان اختلالات روانی چگونه است؟

اختلالات روانی مثل وسواس، افسردگی، اضطراب، توهم و هذیان باید به موقع و زود هنگام درمان شوند وگرنه درمان را برای بیمار و درمانگر بسیار مشکل می کنند و بعد از تشخیص بیماری و علت‌های آن، نوبت به مداخلات درمانی می‌رسد که ممکن است درمان‌های زیست‌شناختی یا روان‌شناختی باشد. جایگاه روان‌درمانی و دارودرمانی در اختلالات مختلف و نیز با توجه به شرایط بیمار متفاوت است.

برای برخی از بیماری‌ها (مانند اختلال دوقطبی یا روان‌پریشی‌ها)، روش درمانی اصلی، تجویز داروهاست؛ با این حال روان‌درمانی‌ها در کمک به بیمار برای شناخت بهتر بیماری و روش‌های درمانش، پذیرش بهتر درمان و مصرف داروها و نیز بازگشت به عملکرد اجتماعی و خانوادگی فرد، نقش دارند.

در برخی از اختلالات هم دارو و هم روان‌درمانی ، درمان اصلی محسوب می‌شوند. مثلا برای درمان افسردگی یا درمان وسواس می‌توان از روان‌درمانی یا دارودرمانی به‌ تنهایی استفاده کرد اما حتی در این حالت‌ها هم اولویت با یکی از این روش‌هاست. مثلا در افسردگی یا وسواس شدید، ممکن است روان‌درمانی به‌ تنهایی درمان مناسبی نباشد و درمان دارویی یا ترکیب دارو و روان‌درمانی لازم باشد.

چه کسی روان‌درمانی انجام می‌دهد؟


بعد از اینکه برنامه‌ درمانی مشخص شد، مداخلات درمانی انجام خواهد شد. « روان‌شناسان بالینی » و « روانپزشکان » که برای درمان دارویی و روان‌درمانی اختلالات روانی آموزش دیده‌اند به شما کمک خواهند کرد.