افسردگی و درد
آیا با افسردگی درد بدنی هم پیش می آید؟
2019-06-02
روش های کنترل استرس در والدین بچه های اوتیسمی
چرا مادر در مراقبت از کودک اوتیسمی استرس دارد؟!
2019-06-09

psychoanalysisروانکاوی

psychoanalysis روانکاوی

psychoanalysis روانکاوی

درمان روانکاوی توسط یک روانکاو خوب

روانکاوی وروانکاو خوب به روانکاوی اطلاق می گردد که بتواند بیماران مناسب جهت درمان روانکاوی را شناسایی کند.
بسیاری از بیماران که به روانپزشک مراجعه می کنند نسبت به نوع درمانی که نیازمند آن می باشند شناخت کافی ندارند.یک روانپزشک خوب می تواند با دادن اطلاعات مناسب در جهت آسودگی بیمار به مراجع خود کمک نماید.مراجعین به روانپزشک به چند دسته تقسیم می شوند،

مراجعینی که تنها با مقداری توصیه و یا مشاوره به خواسته خود می رسند.
مراجعینی که علاوه بر مشاوره  به درمان مناسب نیازمند هستند،

این دسته به چند گروه تقسیم می گردند.گروهی از مراجعین علاوه بر مشاوره نیازمند درمان  دارویی هستند.

این توسط یک روانپزشک خوب قابل برطرف شدن است.
این گروه شامل بیماران خلقی مانند بیماران افسرده و مضطرب و دچار اختلالات روانشناختی می باشد.دسته دیگر بیمارانpsychoanalysisروانکاوی هستند ،

این دسته از بیماران اگر بدون اگاهی از شروط لازم باشند ممکن است از این درمان بهره نگیرند.بیمارانی جهت psychoanalysisروانکاوی مناسب می باشند:

 اکثرا جوان و دارای تمایل به صحبت کردن  هستند

از بحرانهای حاد روانپزشکی مانند جنون و دفاع های تکانشی یا اختلالات شدید خلقی دور باشند.psychoanalysis روانکاوی در بیمارانی مناسب تر است که توانایی وامکانات وزمان مناسب برای یک درمان نسبتا طولانی را داشته باشند.در psychoanalysis  هدف شکستن مقاومتهای ناخودآگاه بیمار،

وغلبه بر مکانیسمهای دفاعی که مانع از بهبود بیمار است می باشد

بیماران با کهولت سن که توانایی بیان کلامی ندارند از psychoanalysis روانکاوی بهره نمی برند.  هیپنوتراپیhypnotherapy   یک ابزار درمانی در دست یک روانپزشک ماهر می باشد

وبه تنهایی یک درمان مناسب در دست یک درمانگرنیست. بیشترین کمکی که یک روانپزشک خوب می تواند به مراجعش نماید :

کمی صرف وقت وبرطرف کردن تردیدهای بیمار حمایت بیماربرای  گرفتن بهترین درمان است.

http://drkamranaskari.ir/ways-to-boost-your-childs-self-esteem/