کنترل عصبانیت
چطور عصبانیت خود را کنترل کنیم؟
2019-07-07
depression
برای درمان افسردگی به چه دکتری مراجعه کنیم؟
2019-07-12
کنترل احساسات

کنترل هیجانات

نظر روانپزشک خوب در تهران در مورد کنترل هیجانات:

چرا کنترل هیجانات اینقدر سخت است؟

با وجود این که می دانیم این هیجانات درست نیست، ولی ناخوداگاه دچارشان می شویم.

شاید اصطلاح را زیاد شنیده باشید، خوب من آدم احساساتی هستم و یا این که ناراحتم چرا نتوانستم جلو ی جمع گریه نکنم.

دوباره احساساتم را بروز دادم.

بعد از آن حس پشیمانی و سرزنش کردن را برای خود ایجاد می کنیم؟ چرا؟؟؟http://drkamranaskari.ir/controlling-anger/

روانپزشک  تهران می گوید:

حتی در زمان درمان در اتاق درمان ما روانپزشکان معمولا می توانیم،

آن جنبه ی شناختی مراجع را درمان کنیم ولی جنبه هیجان و احساسی که دسترسی به آن سخت تر می شود معمولا با،

مقاومت شدید مراجع مواجه می شویم.

در ادامه متخصص اعصاب و روان خوب در تهران می گوید:

 حتی باوجود پیشرفتهای زیادی که در روانپزشکی وبا متددهاوتکنیکهای جدید باز هم همان روشهای روانکاوی در اولویت است.

(یعنی رفتن در ضمیر نا خوداگاه مراجع) که آن هم چندین سال طول میکشد.

روانکاو تهران می افزاید:

اکثر مراجعان به درمان این حالت رازیاد تجربه کرده اند  که میگویند:

من رفتم پیش رواندرمانگر  وحتی تا یکی دو روز هم حالم خوب بود.

ولی دوباره بعد از چند مدت به حال اولم برگشتم، انگار من اصلا عوض بشو نیستم و تغییر نمیکنم.

روانپزشک تهران در پاسخ میگوید:

این سوال را از جنبه بیولوژیکی باید بررسی کرد.

دو قسمت مهم در مغز داریم:

1-آمیگدال

2-هیپوکامپ

آمیگدال همان مغزهیجانی است که خاطرات هیجانی مارا به صورت ناخوداگاه ثبت و ذخیره میکند.

سریعتری واکنش را به صورت پایدار انجام میدهد.

هیپوکامپ همان جنبه شناختی مغز ماست که خاطرات شناختی ما به صورت خوداگاه وانتخابی عمل میکنیم را در ذهن نگهداری میکند.

خاطراتی که با فکر،تآمل و انتخاب ما همراه است که همان مغز عالی ماست.

روانپزشک خوب  می افزاید:

البته عملکرد هیپوکامپ بر خلاف آمیگدال کند است.

همچنین هیجانات قبل از شناختها به وجود میاید.

خاطرات هیجانی بنا به نظر روانپزشک تهران در ابتدا در سیستم آمیگدال پردازش میشود .

سپس در سیستم هیپوکامپ پردازش میگردد.

به این علت است که ما در مواجهه با هیجانات منفی زندگی زودتر از همه آمیگدال فعال میشود.