بنویسید! و استرس خود را از بین ببرید!
بنویسید! و استرس خود را از بین ببرید!
2017-01-24
به گفته روانپزشک چطور به زندگی بیشتر خوش بین شوید!
چطور به زندگی بیشتر خوش بین شوید!
2017-01-29
به چند دلیل به داشتن دوست نیاز دارید!

به چند دلیل به داشتن دوست نیاز دارید!

داشتن دوست در زندگی لازم است و نیز می تواند روی زندگی تان تاثیر بسزایی داشته باشد! پس در انتخاب دوست دقت کنید!

یکی از مهمترین و در عین حال حداقل قابل درک ترین نگرانی ها نقش دوستان در زندگی ما می باشد. بیشتر تحقیقاتی که روانپزشک ها روی نگرانی های دوستی و کودکان و نوجوانان داشته اند، به این شرح است که زمانی که صحبت از شادی می شود، دوستانتان کلید اصلی هستند. حال دلایلی را مطرح می کنیم که نیاز به داشتن دوست را به شما ثابت می کند.

اول : دوست در زمینه های مختلفی روی شما تاثیر دارد که می فهمید. تاثیر دوست قدرتمند است و اغلب می تواند نقشی را در زندگی ما چه در گذشته و چه در حال داشته باشد، که مسیر زندگی ما را می سازد. چه بفهمید چه نفهمید، دوستانتان کسی شما امروز هستید را شکل می دهند. در واقع شما محصول دوستانی هستید که شاید انقدری دوستتان نباشند.

دوم : دوستان می توانند به شما مهارت های حیاتی زندگی را بدهند. بیشترین توانایی هایی که شاید یک نفر در زندگی به آن ها احتیاج داشته باشد. از جمله قدرت های دوستی اینست که ذهن شما را تراش می دهند، شما را به طور کلی شادتر می کنند، شما را از خودتان بهتر می شناسند، الهام بخش شما در رسیدن به اهدافتان می شوند، باعث پیشرفت در کارتان می شوند، و به داشتن یک زندگی سالم تر و طولانی تر به شما کمک می کنند.

به چند دلیل به داشتن دوست نیاز دارید!| روانپزشک

سوم : دوستی های دوران کودکی تان شروع پروسه یادگیری شما می باشند. اوایل دوستی ها به عنوان نقشی حیاتی بازی می کنند زیرا زمانی اتفاق می افتند که تغییرات کلیدی توسعه یافته دارند اتفاق می افتند. آن ها کمک می کنند تا به ما مهارت های مهم زندگی را یاد دهند اما در عین حال زندگی مان را شکل می دهند.

چهارم : دوستی های نوجوانی اتفاقات عاشقانه بعدی تان را شکل می دهند. گرچه والدین بیشتر وقتشان به نگرانی درباره اینکه نوجوانشان با چه کسی می گذرانند، این رابطه ها زمین تمرینی هستند برای بعدها که دوران بزرگسالی را هم شامل می شوند. روانپزشک به والدین توصیه می کند بجای اینکه با بچه هایتان سر گذراندن وقتشان با دوستانشان بحث کنید، یا اینکه دوستانشان چه کسانی هستند، به آن ها کمک کنند تا دوستانشان را به خانه شان دعوت کنند یا به منزل آن ها بروند.

پنجم : دوستان می توانند کمک کنند تا اولویت های خود را بشناسید. مردم دوستانی انتخاب می کنند که شبیه به آن ها هستند. این حقیقت تحت حکومت دوستی های بسیار نزدیک در می آید، مثل اینکه جذب شباهت شوند. به خاطر اینکه به راحتی در دام این شباهت می افتند، خیلی مهم است که سعی کنید به اختلاف هایی که دارید کشش پیدا کنید. با این حال می توانید به خودتان کمک کنید که بزرگ شوید با گسترش دوستی هایتان.

ششم : با داشتن دوست می توانید دوستان بیشتری پیدا کنید. مردم تمایل به کسانی دارند که به خاطر خوبی و مفید بودنشان شهرت دارند، و آنها کسانی را دوست دارند که آن ها را دوست دارند. اگر می خواهید این دست شخص را که دوستان جدیدی را جذب می کند داشته باشید، این قابلیت ها به شما کمک می کند که گروه اجتماعی قوی را بسازید. هنگامی که دوستان بیشتری دارید، قادر به داشتن دوستی های بیشتری هم خواهید بود.

منبع : https://www.psychologytoday.com

مطالب مرتبط :

چرارابطه های من همگی تبدیل به فاجعه های زندگیم میشود

نگرانیهای جوانان

روابط عاطفی