هیپنوتیزم دقیقا چیست؟
هیپنوتیزم دقیقا چیست؟
2017-05-04
اعتماد به نفس کاذب
اعتماد به نفس کاذب چیست؟
2017-05-11
باورهای غلط درباره هیپنوتیزم

باورهای غلط درباره هیپنوتیزم

در رابطه با هر موضوعی که پیش می آید باورهایی هم پشتش مردم سرهم می کنند. به گفته روانپزشک حتی این باورها به هیپنوتیزم هم ختم نمی شود.

باور اول : زمانی که با هیپنوتیزم به خواب می روید، هیچ چیزی را از زمان هیپنوتیزمی تان به یاد نمی آورید.

در حالی که فراموشی در موارد نادری رخ می دهد، مردم زمانی که نزد روانپزشک مراجعه می کنند، کلا هرچیزی که به زمان هیپنوتیزم شدنشان برمی گردد، به یاد می آورند. گرچه هیپنوتیز توسط روانپزشک یا روانشناس تاثیر قابل توجهی روی حافظه دارد. فراموشی هم می تواند باعث شود فرد چیزهای خاصی را فراموش کند که قبل یا در طی هیپنوتیز رخ داده است. گرچه این تاثیر کلا محدودشده و موقتی نیست.

باور دوم : هیپنوتیزم به مردم کمک می کند تا جزییات دقیقی از یک جرمی که شاهد آن بودند، به یاد آورند.

همانطور که هیپنوتیزم می تواند حافظه را تقویت کند، تاثیرات آن نیز خیلی سریع و به صورت قابل توجهی افزایش می یابد. تحقیقات نشانه داده اند که هیپنوتیز منجر به افزایش حافظه یا دقت نمی شود. در واقع باید گفت در رابطه با خاطرات فراموش شده یا نادرست می باشد.

باورهای غلط درباره هیپنوتیزم

باور سوم : می توانید در برابر خودتان هیپنوتیز شوید

با وجود اینکه داستان هایی درباره افرادی می شنویم که به میل خودشان هیپنوتیز شده اند، هیپنوتیز نیازمند یک بخشی از مشارکت از طرف بیمار می باشد.

باور چهارم : فرد هیپنوتیز کننده کنترل تمام فعالیت هایی که در حین خواب دارید را در دست دارد.

در حالی که افراد اغلب احساس می کنند که فعالیت هایشان در حین خواب یا هیپنوتیز به نظر می رسد بدون اراده شان می باشد، فرد هیپنوتیز کننده باعث چنین اقدامات ناخواسته ای از طرف شما نیست.

بارو پنجم : هیپنوتیز باعث می شود چند برابر قوی ، سریع یا حتی از لحاظ ورزشی مستعدتر شوید.

با وجودی که هیپنوتیز به منظور افزایش عملکرد استفاده می شود، نمی تواند فرد را قوی تر کند یا در زمینه وزرشی قابلیت های فیزیکی غیرقابل باور به او ببخشد.

منبع : https://www.verywell.com

مطالب مرتبط :

تفاوت روانپزشک یا متخصص اعصاب و روان و متخصص مغز واعصاب

گریه کردن از نظر روانپزشک چه فوایدی دارد؟

اختلال افسردگی فصلی به گفته روانپزشک