اعتماد به نفس کاذب چیست؟

باورهای غلط درباره هیپنوتیزم
باورهای غلط درباره هیپنوتیزم
۱۳۹۶-۰۲-۱۷
کابوس های شبانه
علت کابوس های شبانه چیست؟
۱۳۹۶-۰۲-۲۴
اعتماد به نفس کاذب

اعتماد به نفس کاذب

آیا فکر می کنید بالاتر از حد متوسط هستید؟! خیلی افراد هستند که می گویند “بله” . حتی اگر مفهوم این متوسط اساس صحبت ما نباشد.

در حقیقت یک نظرسنجی حرفه ای روی ۳۰۰ سرمایه گذار انجام شد که فهمیدند در شغلشان در حد پایین هستند. ممکن است موفقیت هم در آن دیده شده باشد، اما هنوز هم ممکن است که اعتماد به نفس کاذب در کارهایشان دیده شود.

این تمایل دستیابی به داشتن بالاترین توانایی ها در هر موقعیت زندگی، به عنوان اعتماد به نفس کاذب شناخته می شود. گرچه ممکن است به نظر خیلی نگران کننده نرسد، اما مطالعات نشان داده است که اعتماد به نفس کاذب پیامدهایی نیز به دنبال دارد.

آیا اعتماد به نفس کاذب یک مشکل به حساب می آید؟

کسی با اینکه خودش را از حد متوسطی خیلی بالاتر بداند، موافق نیست؟! محققان هم می گویند مشکلی نیست کسی خودش را بالاتر از حد متوسط تخمین زند.

اعتماد به نفس کاذب

افراد با اعتماد به نفس کاذب معمولا خیلی بلند صحبت می کنند و از زبان بدن خیلی استفاده می کنند. در واقع اشاره به یک حس اطمینانی دارد. به این شرح که توانایی های ذهنی روی این اعتماد به نفس زیاد تاثیر داشته باشند، اما آزمایشات نشان داده که سوال درباره یک موضوع ناآشنا که می شد، فرد معتقد بود که درصد کمی خطا می کند ، در صورتی که با اشتباهات زیادی به پایان رسانید.

خصوصیات افراد با اعتماد به نفس بیش از اندازه :

یک : این افراد معمولا خیلی پرسر و صدا هستند.

دو : به اجبار و زور برای اثبات نظرشان صحبت می کنند.

سه : همیشه به دنبال اعتبارسنجی شان از دیگران هستند.

چهار : حتی بعد از دریافت تاییدیه از دیگران، تجربه یک حس پوچی را دارند.

پنج : معمولا راضی نیستند و ناراضی می مانند.

شش : این اشخاص با این خصوصیات این اعتماد به نفس را از خودشان نشان می دهند چون در مورد خودشان راضی نیستند.

هفت : تمسخر دیگران را دوست دارند.

هشت : دیگران حس اعتمادبه نفس کاذب این اشخاص را کاملا حس می کنند.

منبع : http://www.indiabix.com، https://www.alleydog.com،http://www.hindustantimes.com

مطالب مرتبط :

خودکارآمدی چیست؟

اختلال شخصیت وابسته

پیش بسوی بهترین ها با اعتماد به نفس

میانگین امتیاز
0 از 5 ستاره. 0 رای.