اضطراب
فرهنگ تعارف یا مهر طلبی
2016-08-25
چرا مشکلات روحی به سختی درمان می شوند؟
2016-08-26

در  یک رابطه عاطفی گاهی با این سوال روبرو می شویم آیا یکی از دو طرف حق دارد موبایل همسرش را چک کند ؟ جواب به نظر بسیار ساده است خیر فضای خصوصی یک حریم شخصی وقابل احترام است, حال با سوال دیگری روبرو می شویم اگر یکی از دو طرف متوجه شود همسرش از فضای خصوصی خود به روش  نادرست استفاده کرده است , خیلی راحت بگوییم همسرم به من خیانت کرده جال حق دارم موبایلش را چک کنم؟؟؟ پاسخ دیگر ساده نیست همسری متوجه شده که در رابطه قانون وفا داری رعایت نشده حالا آیا من هنوز باید به حریم خصوصی او احترام بگذارم ؟ وقتی می دانم از این حریم نادرست استفاده می شود؟؟

پاسخ این پرسش را بهتر است بجای آنکه به این صورت پاسخ بدهیم که آیا مجاز هست یا خیر به این صورت بیان می کنیم آیا این کار نتیجه ای دارد یا خیر ؟ البته خیر

چرا که اگر طرف مقابل تمایلی به انجام این کار داشته باشد بهر صورت این رفتار را انجام می دهد, بهتر است در این مواقع به واقعیت مشکل توجه کنیم  چرا این خیانت رخ داده است معمولا این رفتار زمانی رخ می دهد که یکی از طرفین حس رضایت از رابطه ندارد بهتر است ببینیم این عدم حس رضایت آیا منطقی وقابل حل شدن است ویا خیر گاهی مشکل از عدم شناخت درست قبل از ازدواج ورابطه طرفین رخ می دهد وگاهی از عدم حس صمیمیت وگاهی عدم رضایت  وبهتر است که بجای چک کردن به سراغ حل مشکل برویم, از طرف دیگر متوجه باشیم که میل به کنترل وچک کردن نه امنیت ونه حس رضایت را در زندگی وارد نمی کند.

در واقع طرفی که خیانت می کند از نداشتن حس  صمیمیت وطرفی که چک می کند از نداشتن حس امنیت رنج می برد.