آخرین اخبار

2016-08-22

بحران در خانواده

خانوادهایی که درآن رابطه فرزندان وپدر ومادر یک رابطه صمیمانه با گذشت وشناخت وتحمل تفاوتها وسعی در درک اعضا است را می توان جزو خانوادهای موفق […]
2016-08-22

بحران روابط زناشویی

یکی از مشکلاتی که در روابط بین زوجها بسیار شاهد آن هستیم این است که زوجی که در ابتدا با یک احساس خوب ویک عشق بزرگ […]
2016-08-20

روانپزشک هراسی

متاسفانه با وجود رشد فرهنگی  در کشور ما هنوز مراجعه به روانپزشک یا متخصص اعصاب وروان برای بسیاری از مردم یک نوع انگ ویا حس خجالت […]
2016-08-20

تفاوت روانپزشک یا متخصص اعصاب و روان و متخصص مغز واعصاب

یکی از مشکلاتی که در مورد مراجعه به روانپزشک  یا همان متخصص اعصاب وروان  ومتخصص مغز واعصاب مطرح است این است که چه زمانی ما به […]
2016-08-02
ترس

اضطراب اجتماعی

یکی از اضطرابهای شایع اضطراب اجتماعی social phobiaمی باشد این اضطراب که در بسیاری از موارد با عث حس ناکار آمدی وعدم اعتماد به نفس در […]