آخرین اخبار

2016-08-26

چرا مشکلات روحی به سختی درمان می شوند؟

تگرانی بیماران وهمراهانشان از طولانی بودن وغیر قابل پیش بینی بودن بیماریهای روحی در کنار شایعات اشتباه مربوط به اعتیاد به دارو تاثیر آسیب زای دارو […]
2016-08-22
بحران در خانواده

بحران در خانواده

در بسیاری مواقع تنش های خانوادگی وگاها حتی مسائل پیش پا افتاده از نظر زوج در روابط زوج باعث بحران در خانواده می گردد وچند توصیه می تواند بسیار راه گشا باشد.
2016-08-22

بحران روابط زناشویی

یکی از مشکلاتی که در روابط بین زوجها بسیار شاهد آن هستیم این است که زوجی که در ابتدا با یک احساس خوب ویک عشق بزرگ […]
2016-08-20

روانپزشک هراسی

روانپزشک هراسی در واقعه نوعی ترس از مراجعه به مطب روانپزشک است که بخاطر ترس از انگ بیمار روانی قشر بزرگی از افراد را از درمان موثر محروم می کند.
2016-08-20

تفاوت روانپزشک یا متخصص اعصاب و روان و متخصص مغز واعصاب

تفاوت روانپزشک با متخصص مغز واعصاب در عملکرد ونوع نگاه به مغز است روانپزشک در واقع به عملکرد مغز ومتخصص مغز واعصاب بهساختار مغز توجه دارد.